İletişim Hattı +90(438) 211 27 26
Odadan Terk İşlemleri
Odadan Terk İşlemleri

1. ŞAHIS TERK

1- Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2- Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 2 nüsha)
3- Vergi dairesinden kapandığına dair tutanak
4- Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.(Veraset ilamı asıl veya onaylı suret olmalıdır.

2. ANONİM ŞİRKET 

A. ŞUBE KAPANIŞI

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2- Yönetim kurulu kararı (Noter-onaylı 2 adet)

B. TASFİYE SONU FESİH

1- Dilekçe
2- Genel kurul toplantı tutanağı (aslı veya noter onaylı örneği
3- Hazirun cetveli (aslı veya noter onaylı örneği)
4- Hükümet komiseri atama yazısı

Önemli Not : Tasfiye 1 yıldan fazla sürmüş ise tasfiye sonuna kadar her yıl olağan genel kurul toplantılarının yapılması zorunludur.

C. TASFİYEYE GİRİŞ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2- Genel kurul toplantı tutanağı
3- Yönetim Kurulu tasfiyeye giriş kararı (Tasfiyeye giriş nedeni, tasfiye memuru ve tasfiye memuru adresini belirten, noter onaylı 2 adet)
4- Hazirun cetveli
5- Tasfiye halinde ibaresi ile şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (tasfiye memurlarına ait - noter onaylı aslı)
6- Tasfiye memuru şirket ortakları dışından ise nüfustan veya muhtardan alınmış fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi
7- Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
8- Gündem

ÖNEMLİ NOTLAR: Tasfiye süresince denetim kurulunun görevi devam ettiğinden daha önce seçilmiş bir denetim kurulu/denetçi yok ise seçim yapılmalıdır.

3. LİMİTED ŞİRKET
A. ŞUBE KAPANIŞI

1- Şube Kapanış Dilekçesi (İmzalı-kaşeli)

2- Ortaklar kurulu kararı (2 adet noter onaylı)

B. TASFİYE SONU KAPANIŞ

1- Fesh Dilekçesi
2- Tasfiyenin bittiğine dair ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 1 adet )
3- Sıfırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosu
4- Mal Beyannamesi

​c. TASFİYEYE GİRİŞ

1- Tasfiyeye giriş dilekçesi
2- Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru tayinine dair ortaklar kurulu kararı (noter onaylı-1 adet)
3- Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (noter onaylı )
4- Tasfiye memuru şirket ortakları dışından ise nüfustan veya muhtardan alınmış fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi