İletişim Hattı +90(438) 211 27 26
"K" Yetki Belge Devri İçin İstenen Belgeler
Devir İçin İstenen Belgeler

K1, K1*, K2, K2*, K3 türü yetki belgelerinin devri için istenen belgeler ve gerekli şartları aşağıda tanımlanmıştır...

K1 YETKİ BELGESİ DEVRİ İÇİN İSTENEN BELGELER

(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI)

1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ziraat odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)(Belge tüzel kişiliğe devredilecekse devredecek kişi en az %25 ortak olmalı)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
7. Gerçek kişilerde 30 ton, tüzel kişiliklerde 110 ton azami yüklü ağırlığa sahip taşıt filosu olmalıdır. Motorlu araçlar 20 yaşından küçük olmalıdır.
8. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
9. 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi (Esnaf Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınacak yazı veya kayıt sureti ile belgelenecek).
10. Feragatname (Belgeyi devredecek olan noterden verecek)
11. Devralacak gerçek kişi ise nüfus idaresinden ‘Vukuatlı Nüfus Örneği’, tüzel kişilik ise Ticaret ve Sanayi Odasından ‘Ticaret Sicil Gazetesi örneği’
12. Devredecek gerçek kişiye ait tüm eski belgeler ile düşülecek taşıtlara ilişkin satış sözleşmesi, trafikten çekme belgesi, hurda belgesi veya araç müsadereli ise müsadere belgesinin sureti.
13. Değişiklik Bildirim Formu (devredecek kişi tarafından imzalanacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)

NOT:
1) Yurt içi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

2) K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

3) K1 Yetki Belgesini devralanlar 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Aksi durumda Yetki Belgeleri iptal edilir.

K1* YETKİ BELGESİ DEVRİ İÇİN İSTENEN BELGELER

(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)

1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ziraat odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)(Belge tüzel kişiliğe devredilecekse devredecek kişi en az %25 ortak olmalı)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
8. 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi (Esnaf Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınacak yazı veya kayıt sureti ile belgelenecek).
9. Feragatname (Belgeyi devredecek olan noterden verecek)
10. Devralacak gerçek kişi ise nüfus idaresinden ‘Vukuatlı Nüfus Örneği’, tüzel kişilik ise Ticaret ve Sanayi Odasından ‘Ticaret Sicil Gazetesi örneği’
11. Devredecek gerçek kişiye ait tüm eski belgeler ile düşülecek taşıtlara ilişkin satış sözleşmesi, trafikten çekme belgesi veya hurda belgesinin sureti.

NOT:
1) Şehir içi eşya taşımalarında, K1* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş yüklü ağırlıkları 3 500 kg.ı geçmeyen (kamyonet) ve şehir dışına çıkmayan özmal ticaritaşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

2) K1* yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

K2/ K2*YETKİ BELGESİ DEVRİ İÇİN İSTENEN BELGELER

( ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI )

1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ziraat odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)(Belge tüzel kişiliğe devredilecekse devredecek kişi en az %25 ortak olmalı)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası onaylı). En az bir taşıt 20 yaşından küçük olmalıdır.
7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
8. Feragatname (Belgeyi devredecek olan noterden verecek)
9. Devralacak gerçek kişi ise nüfus idaresinden ‘Vukuatlı Nüfus Örneği’, tüzel kişilik ise Ticaret ve Sanayi Odasından ‘Ticaret Sicil Gazetesi örneği’
10. Devredecek gerçek kişiye ait tüm eski belgeler ile düşülecek taşıtlara ilişkin satış sözleşmesi, trafikten çekme belgesi veya hurda belgesinin sureti.
11. Değişiklik Bildirim Formu (devredecek kişi tarafından imzalanacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)

NOT:
1) Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 ve K2* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

2) Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için ihtiyaridir.( zorunlu değildir.)

K3 YETKİ BELGESİ DEVRİ İÇİN İSTENEN BELGELER

(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI)

1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)(Belge tüzel kişiliğe devredilecekse devredecek kişi en az %25 ortak olmalı)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
7. En az 45 30 ton azami yüklü ağırlığa sahip taşıt filosu olmalıdır. Motorlu araçlar 20 yaşından küçük olmalıdır.
8. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
9. 5 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi (Esnaf Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınacak yazı veya kayıt sureti ile belgelenecek).
10. Feragatname (Belgeyi devredecek olan noterden verecek)
11. Devralacak gerçek kişi ise nüfus idaresinden ‘Vukuatlı Nüfus Örneği’, tüzel kişilik ise Ticaret ve Sanayi Odasından ‘Ticaret Sicil Gazetesi örneği’
12. Devredecek gerçek kişiye ait tüm eski belgeler ile düşülecek taşıtlara ilişkin satış sözleşmesi, trafikten çekme belgesi veya hurda belgesinin sureti.

NOT:

1) Ev ve büro eşyası taşımalarında, K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

2) K3 Yetki Belgesini devralanlar 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Aksi durumda Yetki Belgeleri iptal edilir.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi