İletişim Hattı +90(438) 211 27 26
Ticaret Sicil
Ticaret Sicil

Ticaret Sicili üçüncü kişiler tarafından bilinmesinde yarar ve zorunluluk bulunan tacirler ile ilgili hukuki işlemlerin kaydedildiği resmi bir sicildir.
Ticaret Siciline tacire ilişkin, üçüncü kişilerin bilmesinde yararı olan hukuki işlemlerin kaydedilmesiyle tacirle hukuki işlem yapmak isteyenler bilgilendirilmiş olurlar.

Resmi bir sicil olan Ticaret Siciline ait bütün işlemler özellikle tescil, değişiklik, kayıt silme işlemleri Türk Ticaret kanunu, diğer kanunlar ve Ticaret Sicil Tüzüğü Hükümlerine göre yapılır. (TST.19)
 
Ticaret Siciline ait bilgiler üçüncü kişilere açık tutulan bilgilerdir. Dileyen her kişi ticaret sicilindeki belge, kayıt bilgilerini inceleye bilir, harcını ödemek koşuluyla onaylı suretini alabilir.
 
Kanun ve Tüzükte aksine bir hüküm olmadığı taktirde tescil edilen her husus aynen ilan edilir. (TK.37)
 
Sicil kayıtları bütün Türkiye'deki Sicil kayıtlarının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi suretiyle herkes tarafından incelenmesi imkanı sağlanmış olur.
 
Üçüncü kişilerin çıkarlarının korunması, bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla tutulan ticaret siciline ilişkin kayıtların doğru olması ve sicil memurluğunun verdiği belgelerin gerçeğe uyması zorunludur. Aksi bir durumda hem sicile gerçeğe aykırı beyanda bulunan tacir, hem de gerçeğe aykırı belgeler düzenleyen sicil memurunu atayan oda sorumludur. (TK.2712,40-MK.917)
 
Ticaret Sicilinin tescilin koşulları ile niteliğini düzenleyen T.T.K’ nın 29. ve izleyen maddelerinde özellikle 34. ile Ticaret Sicili tüzüğünün 28. maddesi tescil için başvuru halinde sicil memuruna tescil için kanun ve tüzüğün ön gördüğü tüm koşulların tam olarak yerine getirildiği hususunu araştırma ve inceleme görevi vermiştir.
 
Bu nedenle tescil tarihi başvurunun  yapıldığı tarih değil, sicil memurunun gerekli incelemeyi yaptıktan sonra tescile karar verdiği tarihtir.

Yapılan tescil işlemlerinde (muafiyeti olanlar hariç) üç çeşit ücret alınır.
1- İlan ücreti; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi adına tahsil olunur. T.Halk Bankası Hakkari şubesine yatırılır.
2- Tescil harcı: Her yıl resmi gazetenin Ticaret Sicil Harçlar başlığı altında yayınlanan tarifeye göre alınır. Vergi dairesi adına tahsil olunur.
Hakkari Ticaret Sicil memurluğunun işlemlerinde Hakkari Vergi Dairesine yatırılır. 
3- İşlem ücreti: 5174 sayılı kanun gereği oda meclisince onaylanan bir tarifeye göre alınır. Oda veznesine yatırılır.
Hizmetlerimiz

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi