İletişim Hattı +90(438) 211 27 26
Üye Yükümlülükleri
Üye Yükümlülükleri

ODA ÜYELİĞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat: Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Munzam Aidat:

Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.
 
Üyelerimiz yıllık ve munzam aidatlarını  her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte Odamız veznesine veya aşağıda belirtilen Odamız banka hesap numaralarına veya odamız veznesinden ödemekle yükümlüdür.
 


Güncel Oda borcunuzu, Odamızın 0 438 211 27 26 nolu telefonunu arayarak öğrenebilirsiniz.


DURUMLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu`nun 10. maddesi uyarınca "Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen , Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir".

Bu nedenle Üyelerimizin adres, anasözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri ivedi bir şekilde üye bilgi güncelleme formu doldurarak  Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamız mümkün olamamakta; onları yayınlarımız, iç ve dış ticarete ilişkin duyurularımızdan ve çeşitli faaliyetlerimizden haberdar edememekteyiz.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi